PEMUG


Pemug SA zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych, świadczy usługi budowlano-montażowe, remontowe oraz transportowe. Spółka działa głównie w sektorze górniczym. Największymi odbiorcami spółki są kopalnie węgla kamiennego. Pdstawowym rynkiem zbytu jest rynek krajowy. W 2007 r. spłaciła całkowicie układ z wierzycielami i odzyskuje stabilność finansową.