NOVITA


Novita SA jest jednym z czołowych krajowych producentów włóknin technicznych głównie dla przemysłu obuwniczego i geowłóknin oraz włóknin metodą iglowania wodnego. Swoje produkty oferuje poza przemysłem obuwniczym również na potrzeby przemysłu odzieżowego, sanitarno-higienicznego oraz samochodowego w większości na eksport, który stanowi około 65% sprzedaży.