ATM


ATM to dynamicznie rozwijająca się firma teleinformatyczna, która w wyjątkowy sposób łączy kompetencję integratora systemowego i operatora telekomunikacyjnego. Strategiczne kierunki rozwoju spółki to kontynuacja ograniczonego wzrostu w tradycyjnych dziedzinach działalności oraz rozwój poprzez innowacje. W ramach tej strategii ATM inwestuje w kreowanie produktów przeznaczonych do nowych, dynamicznie rosnących rynków poprzez realizację własnych projektów badawczo-rozwojowych oraz przejmowanie spółek technologicznych typu start-up. Główne segmenty rynku, do których firma kieruje ofertę to operatorzy telekomunikacyjni, sektor finansowy, media, przemysł, energetyka i nauka.