MILKPOL


Milkpol SA zajmuje się produkcją przetworów mlecznych, głównymi produtkami są świeże pasteryzowane wyroby mleczne. Ponad 80% mleka pochodzi z gospdarstw specjalistycznych i ilość ta zwiększa się co roku o ok.. 10%. Spółka wspiera rozwój gospdarstw swoich dostawców poprzez zakupywanie dla nich krów dających duże ilości mleka wysokiej jakości i specjalistycznego sprzętu do udoju mleka, jego przechowywania i dostawy mleka. Dostawcy spłacają dostawami mleka wydatki firmy poniesione na te cele.