MERA SCHODY


Mesa Schody SA jest producentem schodów. Produtky można podzielić na 3 segmenty: schody drewniane, stopnie na konstrukcje stalowe i betonowe oraz płyta parkietowa. Znaczna część produkcji jest sprzedawana na eksport. Na rynu polskim jest jednym z największych producentów z kolei w Europie jest w pierwszej 5 firm schodowych.