ALUMAST


Alumast SA jest producentem i sprzedawcą na rynku masztów flagowych (70% udział w rynku) oraz słupków oświetlwniowych w Polsce. Głównymi odbiorcami produktów firmy są polskie i zachodnie sieci: handlowe, stacje paliw; oraz instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i oświatowe.