WODKAN


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim zajmuje się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie Ostrowa Wlkp. i gmin przyległych. Spółka zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność zarówno pod kątem obszaru działalności jak i pozyskanie dodatkowych klientów poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wodkan posiada własną oczyszczalnie ścieków, stację uzdatniania wody i kilka ujęć wody.