NEW WORLD RESOURCES


Spółka New World Resources NV to wywodząca się z Czech międzynarodowa firma wydobywcza. Działając poprzez swoją czeską spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej. Firma jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.