MISPOL


Podstawową działalnością grupy Mispol jest produkcja i dystrybucja konserw mięsnych, pasztetów, dań gotowych oraz karmy dla psów i kotów. Produkty są oferowane w Polsce, innych krajach UE, krajach byłej WNP, krajach bałkańskich i w Izraelu. Grupa Mispol posiada pięć zakładów produkcyjnych w Polsce: (dwa w Suwałkach - specjalna strefa ekonomiczna oraz trzy w Białymstoku), jeden na Białorusi (w Grodnie - specjalna strefa ekonomiczna i strefa wolnocłowa) oraz trzy nowoczesne zakłady w Czechach. W skład grupy kapitałowej Mispol wchodzą m.in.: Mispol SA (podmiot dominujący), PPH Mispol-Dystrybucja Sp. z o.o., Agrovita Sp. z o.o., Grodex Sp. z o.o.