MAKRUM


Głównym przedmiotem działalności spółki są konstrukcje i budowa specjalistycznych maszyn oraz urządzeń, a także dostarczanie kompletnych linii technologicznych. Podstawowymi produktami Spółki są ciężkie, zwarte konstrukcje maszyn mających zastosowanie w górnictwie morskim i urządzeniach okrętowych oraz w szeroko pojmowanym przemyśle maszynowym w tym m.in. w przemyśle papierniczym i wydobywczym. Ponad 80% produkcji trafia na eksport.