LENA LIGHTING


Spółka jest producentem opraw oświetleniowych - plafonier technicznych i opraw przenośnych. Firma zajmuje drugie miejsce na rynku krajowym z udziałem ponad 9%. Połowa produktów sprzedawana jest na eksport do 38 państw świata, z 15% udziałem na rynku. Na Węgrzech działa spółka dystrybucyjna zajmująca się sprzedażą produktów firmy, a podobne są w trakcie organizowania w Rumunii, Bułgarii i Niemczech. Obecnie firma rozpoczyna ekspansję na rynku opraw inwestycyjnych drogowych i kolejowych.