HYDROTOR


Przedmiotem działalności grupy jest produkcja, regeneracja oraz sprzedaż elementów i wyrobów hydrauliki. Wśród finalnych odbiorców spółki przeważają producenci maszyn rolniczych, urządzeń komunalnych i transportowych.