ASSECO POLAND


Firma zajmuje się działalnością doradczą w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego, wytwarzaniem oprogramowania oraz dostarczaniem oprogramowania i sprzętu komputerowego. Kompleksowa oferta spółki skierowana jest do sektora bankowo-finansowego, a także przedsiębiorstw i administracji publicznej. Spółka powstała z połączenia dwóch giełdowych firm: Softbank oraz Asseco Poland. Do grupy należą m.in. Asseco Slovakia i Asseco Czech Republic.