ENERGOAPARATURA


Energoaparatura jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlano-montażowych. Świadczy usługi w zakresie pomiarów, automatyki i sterowań, prac elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji Inteligentnego Budynku we wszystkich branżach przemysłu, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.