ELEKTROCIEŁOWNIA BĘDZIN


Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Jej odbiorcami są podmioty przemysłu, sektora komunalnego i usługowego oraz gospodarstwa domowego.