B3SYSTEM


B3System oferuje systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie: rozwiązań do ochrony systemów IT, polityki bezpieczeństwa IT oraz wspomagania zarządzania. Na oferowane systemy składają się: systemy antywirusowe, antyspamowe, connect filtering, zapory ogniowe, systemy wykruwania włamań, zarządzanie komputerami, HelpDesk, CRM, archiwizacja, szyfrowanie, autentyntykacja a także związane z tym usługi oraz sprzedaż sprzętu komputerowego.