ARCUS


Podstawowa działalność Arcusa opiera się na dwóch obszarach działalności: systemach zarządzania dokumentami i systemach zarządzania korespondencją. Do największych klientów firmy należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz organy administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym.