AQUA


Podstawową działalnością Aqua SA jest zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Aqua prowadzi działalność na terenie Bielska-Białej i okolic.