WSiP


WSiP SA jako jedyna polska oficyna edukacyjna oferuje pełne zestawy (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, płyty CD) do nauczania ogólnego dla wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym), a także do wychowania przedszkolnego. W ofercie wydawnictwa znajdują się też: podręczniki do kształcenia zawodowego, programy nauczania, testy, sprawdziany, repetytoria, kasety audio, programy multimedialne (ich produkcję WSiP rozpoczął jako jeden z pierwszych wydawców w Polsce) oraz publikacje internetowe. Spółka wydaje również podręczniki dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i uczniów niesłyszących oraz dla mniejszości międzynarodowych. W 2007 r. spółka przejęła wydawnictwo Book House, w 2008 r. wydawnictwo Zielona Sowa a także nabyła prawa do tytułu "Miś". WSiP SA zadebiutowała na GPW 3 listopada 2004 r. Na dzień publikacji w skład Grupy Kapitałowej WSiP SA wchodzą: Alfa-Logis Sp. z o.o., Wydawnictwo Book House Sp. z o.o., Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o.