BANK BPH


Bank BPH jest ogólnopolskim bankiem uniwersalnym. Bank powstał w wyniku połączenia w 2001 roku dwóch dużych banków komercyjnych: BPH oraz PBH. W listopadzie 2007 roku nastąpił podział Banku BPH, w efekcie którego większa część działalności biznesowej została włączona do Banku Pekao. Transakcja ta jest konsekwencją dokonanego w listopadzie 2005 roku przejęcia przez Grupę UniCredit (inwestora strategicznego Banku Pekao) Grupy HVB (ówczesnego inwestora strategicznego Banku BPH) oraz porozumienia zawartego pomiędzy UniCredit a Ministerstwem Skarbu Państwa w kwietniu 2006 roku.