PGFZbąszyńska, 3
91-342 Łódż
POLSKA

phone: +48 42 6407957

e-mail: public_relations@pgf.com.pl
www: www.pgf.com.pl