POLENNA-EWA6-ego Sierpnia, 15/17
90-616 Łódź
POLSKA

phone: +48 42 6321115

e-mail:
www: www.polennaewa.com.pl