MIESZKOChrzanowskiego, 8b
04-392 Warszawa
POLSKA

phone: +48 22 4152141

e-mail: b.gatarek@mieszko.com.pl
www: www.mieszko.com.pl