INTERFERIEMarii Skłodowskiej Curie,176
59-301 Lubin
POLSKA

phone: +48 76 7495400

e-mail: interferie@interferie.pl
www: www.interferie.pl