EFEKTOpolska, 12
31-323 Kraków
POLSKA

phone: +48 12 4203333

e-mail: korporacja@efektsa.pl
www: www.efektsa.pl