PKN ORLENChemików, 7
09-411 Płock
POLSKA

phone: +48 24 3650000

e-mail: zarzad@orlen.pl
www: www.orlen.pl