PONAR WADOWICEWojska Polskiego,29
34-100 Wadowice
POLSKA

phone: +48 33 8234441

e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl
www: www.ponar-wadowice.pl