KOGENERACJAŁowiecka, 24
50-220 Wrocław
POLSKA

phone: +48 71 3238111

e-mail: kogeneracja@kogeneracja.com.pl
www: www.kogeneracja.com.pl