STALPRODUKT


Podstawowa działalność grupy to produkcja wysoko przetworzonych wyrobów stalowych. Są to głównie blachy elektrotechniczne transformatorowe, kształtowniki, czy bariery drogowe. Spółka posiada też własną sieć dystrybucji wyrobów hutniczych.