SUNTECH


Suntech specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych dedykowanych dla operatorówt telefonii komókowej, wirtualnych, triple play oraz usług szerokopasmowych.