POSITIVE ADVISORY


Positive Advisory SA świadczy usługi konsultingowe w dziedzinie informatyki. Główna działalność firmy koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem oraz doradztwie dotyczącym stosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Spółka wspomaga największe instytucje finansowe i przedsiębiorstwa różnych branż przy budowie i wdrażaniu rozwiązań do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, finansowym oraz operacyjnym. Ponadto firma zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań służących do obsługi strategicznych procesów biznesowych.