MAKOLAB


MakoLab jest firmą informatyczną, której główne obszary działania to: tworzenie i wdrażanie oprogramowania, a w szczególności oprogramowania biznesowego, rozwój nowoczesnych metodologii, towrzenie aplikacji o charakterze webowym i rozproszonej architekturze, kracja zaawansowanych projektów wizualnych dla aplikacji, stron www, prezentacji multimedialnych i poligrafii dostarczanie zaawansowanych usług ISP, w tym hostingu i hotelingu w Data Center oraz zarządzalnego dostępu do internetu dla firm i przesiębiorstw, usługi outsourcingowe w zakresie technologii IT, sprzedaż zaawansowanego oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego, sieciowego i komputerowego.