EKOPOL


Działalność spółki obejmuje swoim zakresem: sprzedaż i magazynowanie paliw płynnych oraz olei opałowych, sprzedaż oraz świadczenie usług przechowania olei napędowych u klienta poprzez mikrostacje paliw typu Fuelmaster, sprzedaż i przetwórstwo wyrobów hutniczych, świadczenie usług cięcia blach z kręgów oraz serwisem urządzeń grzewczych.