TU EUROPA


Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA prowadzi działalność od 1995 r. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach dedykowanych dla polskiego sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnienie ubezpieczeń dla kredytów hipotecznych, oferując swoim klientom szeroki zakres produktów, obejmujący zarówno ubezpieczenia spłty zobowiązań kredytowych, mienia będącego przedmiotem kredytowania lub leasingu, jak i życia kredytobircy i leasingobiorcy. Spółki współpracują w Polsce z ponad 35 bankami, firmami leasingowymi i pośrednikami finansowymi.