TF SKOK


TF SKOK SA świadczy usługi finansowe dla systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Podtawowy profil działalności TF jest oparty o budowane w ramach systemu SKOK własne Centrum Obsługi Kart i Terminali. Poza tym TF świadczy usługi przekazu środków pieniężnych w obrocie międzynarodowym jako przedstawiciel Western Union.