SUWARY


Spółka zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych. Głównymi rynkami zbytu są przemysł motoryzacyjny oraz przemysł opakowaniowy