RADPOL


Radpol SA to firma działająca na polskim rynku od 30 lat. Jest liderem w produkcji materiałów i produktów termokurczliwych z polietylenu, wytwarzanych przy wykorzystaniu technologii sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów. Jako jedyna w Polsce firma posiada akcelerator elektronowy wykorzystywany na skalę przemysłową do sieciowania radiacyjnego polietylenów. 89% sprzedaży realizowana jest w kraju a 11% stanowi eksport. Produkty firmy znajdują zastosowanie w elektronice, energetyce, AGD, w branży komunikacyjnej i ciepłowniczej.