ORZEŁ BIAŁY


Orzeł Biały specjalizuje się w recyclingu zużytych akumulatorów ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Odbiorcami produktów są głównie producenci akumulatorów.