KERNEL HOLDING


Grupa Kernel prowadzi zintegrowaną działalność w zakresie butelkowanych olejów jadalnych i agrobiznesu, która swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy produkcji od uprawy produktów rolnych do dostarczenia produktu finalnego do konsumenta. Kernel Holding jest spółką holdingową zarejestrowaną w Luxemburgu, której główny majątek stanowią udziały w spółkach produkcyjnych. Większość tych spółek została utworzona i prowadzi działalność na Ukrainie. Wszystkie aktywa produkcyjne są własnościa dwóch operacyjnych, ukraińskich spółek zależnych: Kernel-Capital i Kernel-Trade. Dzialalność w zakresie sprzedaży międzynarodowej i marketingu prowadzona jest przede wszystkim za pośrednictwem szwajcarskiej spółki handlowej Inerco Trade, natomiast pozyskiwaniem surowców, przetwórstwem i dystrybucją na terenie kraju zajmuje się ukraińska spółka produkcyjna Kernel-Trade.