MACROLOGIC


Macrologic jest producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwiązań związanych z zarządzaniem informacją. Głównym produktem spółki jest pakiet rozwiązań z rodziny Xpertis, które wspomagają następujące dziedziny prowadzenia biznesu: ewidencję i planowanie zasobów, zarządzanie informacją i wiedzą, analizy zarządcze. Macrologic to firma działająca w całym kraju, posiada 8 oddziałów, 3 spółki zależne oraz 1 spółkę stowarzyszoną.