KPPD


Spółka należy do sektora drzewnego. Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie i produkcja wyrobów z drewna i drewnopochodnych (produkcja tarcic, wyrobów fryzarskich, płyt klejonych). Produkcja odbywa się w 9 zakładach przetwarzających surowiec tartaczny iglasty i 2 zakładach przerabiających surowiec liściasty. Działalność prowadzi na terenie całego kraju jak i poza jego granicami.