GANT DEVELOPMENT


Grupa kapitałowa GANT Development S.A. jest holdingiem spółek celowych. Spółki zależne w Grupie Kapitałowej prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług deweloperskich (od 1998 roku), finansowych (od 1991 roku), wynajmu nieruchomości oraz wykonawstwa budowlanego. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami.