BETACOM


Spółka zajmuje się produkcją oprogramowania, doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz integracją systemów informacyjnych przedsiębiorstw. Wdraża projekty w bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, przemyśle, administracji samorządowej i pańtwowej. Swoją główną działalność firma skupia na integracji systemów informatycznych, kompleksowej obsłudze informatycznej, oferowaniu systemów e-learningowych, integrowaniu usług sieciowych, budowie systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych, dostawie markowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania renomowanych producentów.