Societe Generale SA Oddział w Polsce


Société Générale Corporate & Investment Banking jest bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym grupy Société Générale, jednego z największych banków w strefie euro. SG CIB jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1976 roku. Był jednym z pierwszych banków zagranicznych, które w odpowiedzi na zmiany polityczne i ekonomiczne 1989 roku rozpoczęły działalnoć operacyjną. W pazdzierniku 1992 roku grupa Société Générale uruchomiła oddział w Warszawie. SG CIB specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw i inwestorów instytucjonalnych. Oferta banku obejmuje usługi z zakresu bankowoci korporacyjnej i inwestycyjnej. SG CIB jest wiodącym bankiem na rynku papierów dłużnych dla przedsiębiorstw. SG CIB regularnie znajduje się w czołówce banków pod względem wartoci papierów uplasowanych na rynku. Bank jest również aktywnym uczestnikiem rynku papierów skarbowych. W 2008 roku SG CIB Polska zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Finansów na pełnienie funkcji Dealera Papierów Skarbowych. SG CIB jest jednym z liderów na rynku transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej. Należy również do grona najbardziej dowiadczonych organizatorów i uczestników konsorcjów kredytowych, zapewniając finansowanie inwestycji na dużą skalę. SG CIB konsekwentnie rozwijał sieć placówek regionalnych w Polsce. Obecnie dysponuje przedstawicielstwami handlowymi we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie w Poznaniu i w Gdańsku. Przedstawicielstwa handlowe są organizacyjnie podporządkowane oddziałowi w Warszawie. Ich podstawowym zadaniem jest działalnoć marketingowa, dzięki której bank znajduje się bliżej klientów regionalnych, lepiej poznaje ich potrzeby, stale dostosowując ofertę do indywidualnych wymagań. W Polsce grupa Société Générale zatrudnia ponad 3600 osób.