BRE Bank Hipoteczny SA


BRE Bank Hipoteczny SA jest największym w Polsce specjalistycznym bankiem hipotecznym, który odgrywa wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych oraz emisji listów zastawnych. Bank uzyskał licencję 12 marca 1999 roku, a działalność operacyjną rozpoczął 1 grudnia 1999 roku na mocy Decyzji Nr 942/99 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego. Silną pozycję rynkową zbudował pod marką RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, utożsamianą z profesjonalizmem, nowoczesnością i wysokim poziomem usług. Założyciele Banku niemiecki RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG (obecnie EUROHYPO AG) oraz polski BRE Bank SA oprócz kapitału wnieśli w nowy projekt swoje największe aktywa – wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku hipotecznym oraz znajomość polskiego rynku. Akcjonariuszami Banku są BRE HOLDING Sp. z o.o - 75,71% akcji i BRE Bank SA - 24,29% akcji. Misją Banku jest aktywne włączenie się w proces odbudowy bankowości hipotecznej w Polsce, nawiązuje on do jej najlepszych wzorów i wieloletniej przedwojennej historii. Od ponad siedmiu lat swojej obecności na rynku Bank utrzymuje wiodącą pozycję wśród banków hipotecznych działających w Polsce. Jest jednym z największych kredytodawców na rynku nieruchomości komercyjnych, skutecznie konkurując na tym polu także z bankami uniwersalnymi. Portfel kredytowy Banku przekroczył na koniec 2007 roku wartość 4 157 mln zł i cały czas dynamicznie rośnie. Rok 2007 był również rekordowy pod względem osiągniętego przez Bank zysku brutto, który wyniósł 42,2 mln zł i był najwyższy w jego dotychczasowej historii. Suma bilansowa - najbardziej syntetyczny miernik rozwoju Banku - wyniosła 3 395 mln zł. O dobrej i stabilnej kondycji Banku świadczy wskaźnik wypłacalności na poziomie 11,29 % oraz wysokie ratingi przyznane przez międzynarodową agencję ratingową Moody’s Investors Service. BRE Bank Hipoteczny jest także liderem na rynku listów zastawnych z 60-procentowym udziałem. Jako pierwszy w powojennej Polsce przeprowadził w czerwcu 2000 roku emisję listów o wartości 5 mln zł , a w 2007 r., jako pierwszy, wprowadził na polski rynek kapitałowy publiczne listy zastawne. W 2007 r. Bank wyemitował listy na łączną kwotę 640 mln zł, z czego 470 mln zł to wartość publicznych listów zastawnych, a 170 mln zł - hipotecznych. Tym samym wartość wszystkich listów zastawnych BRE Bank Hipotecznego obecnych w obrocie wynosi 1 446 mln zł, a udział Banku w rynku tych papierów 60%. Dobrym wynikom i osiągnięciom Banku towarzyszy pozytywna ocena jego działań przez deweloperów, którzy już trzykrotnie z rzędu uznali Bank za najlepszego kredytodawcę swoich projektów, a w czwartej edycji rankingu wyróżnili Bank w kategorii elastyczność i partnerskie traktowanie kredytobiorcy. Oferta Banku skierowana jest do podmiotów gospodarczych i klientów instytucjonalnych inwestujących w nieruchomości. Bank finansuje nieruchomości komercyjne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, w szczególności budynki biurowe, centra handlowe, hotele, nowoczesne powierzchnie magazynowe i dystrybucyjne, osiedla domów jedno i wielorodzinnych. Ważny segment klientów Banku stanowią deweloperzy mieszkaniowi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Kolejnym, istotnym obszarem działania Banku jest finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Oferta skierowana do tego segmentu rynku uwzględnia współfinansowanie inwestycji komunalnych takich jak budownictwo komunalne, budowa i remonty dróg, oczyszczalni ścieków, szkół, publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów, Bank oferuje także refinansowanie nieruchomości gminnych - siedzib samorządów, lokali użytkowych, budynków biurowych. Zespół Banku tworzą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie finansowania projektów komercyjnych, prawa, wycen nieruchomości oraz innych dziedzin. Wysokiej efektywności działania sprzyja także fakt, że BRE Bank Hipoteczny jest nowocześnie zarządzanym, średniej wielkości bankiem specjalistycznym o przejrzystej strukturze. Profesjonalny zespół doradców kredytowych oraz szeroka znajomość rynku nieruchomości, wynikająca ze specjalistycznego charakteru Banku sprawiają, że jest on postrzegany jako wiarygodny partner w realizacji inwestycji na rynku nieruchomości.